Transport effects in the oxygen reduction reaction on nanostructured, planar glassy carbon supported Pt/GC model electrodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

A. Schneider

L Colmenares

Y.E. Seidel

Z. Jusys

Björn Wickman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

R.J. Behm

Physical Chemistry Chemical Physics

1463-9076 (ISSN) 1463-9084 (eISSN)

Vol. 10 14 1931-1943

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07