Audio-video synthesis methods for improving performance of biometric systems
Licentiatavhandling, 2007

Wigforssalen Högskolan i Halmstad
Opponent: Dr. Miroslav Hamouz, Centre for Vision, Speech and Signal Processing, University of Surrey

Författare

Teferi Dereje

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R006/2007

Wigforssalen Högskolan i Halmstad

Opponent: Dr. Miroslav Hamouz, Centre for Vision, Speech and Signal Processing, University of Surrey

Mer information

Skapat

2017-10-08