Analysing Dimensions and Consequences of Project Embeddedness.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

IMP Journal, issue 3, vol. 2, pp. 2-18.

Vol. Vol. 2 Issue 3 pp. 2-18

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07