Stability analysis of CFRP-wrapped concrete columns strengthened with external longitudinal CFRP sheets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

CFRP wrapping

stability

longitudinal FRP reinforcement

slenderness

concrete

Författare

Vitauts Tamuzs

Vilis Valdmanis

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mechanics of Composite Materials

0191-5665 (ISSN) 1573-8922 (eISSN)

Vol. 44 3 199-208

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06