Dielectric Response Measurements Utilizing Semi-Square Voltage Waveforms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

1070-9878 (ISSN)

Vol. 15 920-926

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik