Categorization and Diagnosis of Conflicts in Product Development
Doktorsavhandling, 2008

Vasa B, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg
Opponent: Professor Margareta Norell Bergendahl, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Författare

Ingrid Samuelsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-7385-164-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2845

Vasa B, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg

Opponent: Professor Margareta Norell Bergendahl, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Mer information

Skapat

2017-10-07