Recursive Functions with Higher Order Domains
Paper i proceeding, 2005

Författare

Ana Bove

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Venanzio Capretta

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

LNCS 3461 116--130-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07