Recursive Functions with Higher Order Domains
Paper i proceeding, 2005

Författare

Ana Bove

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Venanzio Capretta

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

116--130-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap