Spectral analysis of the flow in an intermediate turbine duct
Paper i proceeding, 2008

Författare

Lars-Uno Axelsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

William George

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

GT2008-51340. Proceedings of ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, June 9-13, 2008, Berlin, Germany,

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06