Lip-motion biometrics for audio-visual identity recognition
Doktorsavhandling, 2008

Rum R1107, Högskolan i Halmstad
Opponent: Professor Massimo Tistarelli, University of Sassari, Italien

Författare

Maycel Isaac Faraj

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-161-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2842

Rum R1107, Högskolan i Halmstad

Opponent: Professor Massimo Tistarelli, University of Sassari, Italien

Mer information

Skapat

2017-10-08