Splicing of Reinforcement in Frame Corners: Experimental Studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Mario Plos

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Kent Gylltoft

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Nordic Concrete Research

0800-6377 (ISSN)

Vol. 14 1/1994 103-121

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08