Full-scale Shear Tests on Modern Highway Concrete Bridges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Mario Plos

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Kent Gylltoft

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Krister Cederwall

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Nordic Concrete Research

0800-6377 (ISSN)

Vol. 9 1990 134-144

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08