Guideline for load and resistance assessment of existing European railway bridges
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jens S. Jensen

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Juan R. Casas

Christian Cremona

Raid Karoumi

Clive Melbourne

Bridge Maintenance, Safety, Management, Healt Monitoring and Informatics

708-
978-0-415-46844-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

ISBN

978-0-415-46844-2

Mer information

Skapat

2017-10-08