Machinability of Superalloys - Simulation of Chip Formation and Tool Wear
Doktorsavhandling, 2008

EF, Hörsalsvägen 11
Opponent: Professor Mats Oldenburg, Institutionen för Hållfasthetslära, Luleå Tekniska Universitet

Författare

John Lorentzon

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

978-91-7385-155-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2836

EF, Hörsalsvägen 11

Opponent: Professor Mats Oldenburg, Institutionen för Hållfasthetslära, Luleå Tekniska Universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06