Adaptation of Rock Mass Characterisation to the Observational Method. A Literature Review
Rapport, 2008

Författare

Miriam Zetterlund

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2008:11

Mer information

Skapat

2017-10-06