Lean-företag och standardiserat arbete
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Anders Kinnander

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik

Peter Almström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Management of Technology

1102-5581 (ISSN)

3

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08