Klusterutveckling i Göteborgsregionen - Analys av förutsättningar och utvecklingsstrategier.
Rapport, 2002

Författare

Ulf Sternhufvud

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10