Simulation-based Feedback Control of Welding Processes
Licentiatavhandling, 2008

Lecture room C120 Gustava Melins gata 2, Högskolan Väst,Trollhättan.
Opponent: Prof. Gunnar Bolmsjö, Lunds universitet

Författare

Fredrik Sikström

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 013

Lecture room C120 Gustava Melins gata 2, Högskolan Väst,Trollhättan.

Opponent: Prof. Gunnar Bolmsjö, Lunds universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06