The influence of tyre design on tyre/road noise – some fundamental thoughts
Paper i proceeding, 2008

modelling

prediction models

tyre/road noise

Författare

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Patrik Sabiniarz

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Acoustics 08, Paris, June 29-July 4, 2008

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21