A model to evaluate the importance of tangential contact forces for tyre/road noise generation.
Poster (konferens), 2008

modelling

tyre/road noise

friction

prediction models

Författare

Patrik Sabiniarz

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Acoustics 08, Paris, June 29-July 4, 2008

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21