Wi-Fi full-system test method in a reverberation chamber
Paper i proceeding, 2008

Författare

N. Olano

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

K. Ishimiya

Zhinong Ying

Meeting in SAMS (Swedish Antenna Measurement Society), Arboga at Saab Communication, 14 May 2008

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06