Cost Propagation – Numerical Propagation for Optimization Problems
Paper i proceeding, 2008

Författare

Birgit Grohe

Göteborgs universitet

Dag Wedelin

Chalmers, Data- och informationsteknik

Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems

Vol. LNCS 5015/2008 97-111
978-3-540-68154-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-68154-0

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-18