Secondary flows and performance of an outlet guide vane cascade at two different turbulence intensities
Poster (konferens), 2008

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia, June 30–Jule 6

1-2

Ämneskategorier

Fysik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08