Correction of multihole pressure probe measurements in velocity gradients
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Proc. of the 7th Euromech Fluid Mech. Conf., 2008, Manchester UK, Sept. 14–18

55-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08