A cell for confinement of very small volumes of soft matter and fluids
Patent, 2006

Uppfinnare

Gabriel Ohlsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Christoph Langhammer

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

WO 2008/039140

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15