Ageing of composite insulators
Kapitel i bok, 2008

composite

ageing

insulator

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ageing of composites, edited by Rod Martin

421-447

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-84569-352-7

Mer information

Skapat

2017-10-08