Characterizing FPA-fed reflectors in terms of classical subefficiencies and array methods
Paper i proceeding, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

SKA DS MCCT Technical Workshop on 'Design of Wideband Receiving Array Systems'

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik