Assessing performance of the Design-Manufacturing (DM) interface: a review of the literature
Paper i proceeding, 2006

Författare

Rolf Lundin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Glenn Johansson

Kristina Säfsten

Proceedings from EuroMOT2006: Technology and Global Integration

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06