In weak statistical control?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

In statistical control

predictability

Shewhart

Quality Improvment

Författare

Alexander Chakhunashvili

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage

Vol. 3 1 91-102

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08