Selective detection of 13C by laser photodetachment mass spectrometry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Pontus Andersson

Göteborgs universitet

Joakim Sandström

Göteborgs universitet

Dag Hanstorp

Göteborgs universitet

N. D. Gibson

K. Wendt

D. J. Pegg

R D Thomas

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms

Vol. 266 3667-3673

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-09