The effects of blasting on crushing results
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Magnus Evertsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Nordic Steel and Mining Review

0284-0448 (ISSN)

3 92-94

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06