Computer modeling of charge transport and electric field distributions in HVDC outdoor insulation
Rapport, 2008

charge transport

outdoor insulation

dc corona

surface charging

impulse corona

Författare

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07