Capturing Design Knowledge of Robust Designs using Configurable Components
Paper i proceeding, 2005

Product platform

Design knowledge

Robust designs

Configuration

Författare

Anders Claesson

Björn Rosvall

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Proceddings of ASME IDET/CIE 2005, DETC2005-85364

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06