The Strategic Choice Approach: A Potential Framework for Sustainable Water and Sanitation Planning
Kapitel, populärvetenskapligt, 2007

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Anna Norström

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06