The Strategic Choice Approach: A Potential Framework for Sustainable Water and Sanitation Planning
Kapitel, populärvetenskapligt, 2007

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Anna Norström

Planning for Drinking Water and Sanitation Peri-Urban Areas, Swedish Water House Report 21, Stockholm International Water Institute, Stockholm

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13