Self-assembly of Intelligent DNA Nanostructures - Solution and Interface Studies
Licentiatavhandling, 2006


Författare

John Tumpane

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-07