Evaluation and Design of Tram Crossings/Stops in Town Environment to Decrease the Risk for Pedestrian Accidents
Paper i proceeding, 2008

Tram crossings

pedestrian behaviour

observation method

design

elderly

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Sven Dahlman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

2nd International Applied Human Factors and Ergonomics 2008,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08