Evaluation and Design of Tram Crossings/Stops in Town Environment to Decrease the Risk for Pedestrian Accidents
Paper i proceeding, 2008

Tram crossings

pedestrian behaviour

observation method

design

elderly

Författare

[Person b76945c4-1ceb-4ce8-8117-915b7c93161e not found]

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

[Person e00ca6e4-afd5-4c8a-9944-989f88b12b2e not found]

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

2nd International Applied Human Factors and Ergonomics 2008,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08