Development of e-VLBI Technologies for Ultra-rapid UT1 Measurement
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

e-VLBI

earth rotation

UT1

Författare

Mamoru Sekido

Tetsuro Kondo

Jan Wagner

Kensuke Kokado

Hiroshi Takiguchi

Yasuhiro Koyama

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Jouko Ritakari

Shinobu Kurihara

NICT Technology Development Center News

1882-3440 (ISSN)

Vol. 29 28-30

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07