Far-Infrared Workshop 2007
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

Redaktör

C. Kramer

Susanne Aalto

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

R. Simon

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08