A lesson to be learned or `Take a walk on the wild side'
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Visual Communication

1470-3572 (ISSN) 1741-3214 (eISSN)

Vol. 7 4 477-502

Ämneskategorier

Konstvetenskap

DOI

10.1177/1470357208096211

Mer information

Skapat

2017-10-07