Nordström, M. Skärsäter, I. Björkman T. Wijk H. The life circumstances of the mentally disabled: A survey in Sweden.
Paper i proceeding, 2008

Författare

Monica Nordström

Göteborgs universitet

Tommy Björkman

Ingela Skärsäter

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing. The Age of Dialogue. November 5th -9th, St George´s Bay, Malta, p.17.

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10