Nanostructured glassy-carbon-supported Pt/GC elecrodes: The presence of secondary pt nanostructures and how to avoid them
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Y.E. Seidel

M. Müller

Z. Jusys

Björn Wickman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Per Hanarp

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

U. Hörmann

u. Kaiser

R.J. Behm

Journal of the Electrochemical Society

Vol. 155 10 K171-K179

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07