TRE STADSMILJÖER - en etnologisk betraktelse
Bok, 2008

Denna etnologiska betrakterkse av tre stadsmiljöer i Göteborg - Norra Älvstranden, Nordstans Affärscentrum och Centralstationen - har sin grund i ett forskningsprojekt om Design i stadens offentiliga rum. Projektet har varit förlagt till Chalmers, institutionen för Arkitektur, där Jill Onsér Franzén varit verksam som forskare, handledare och lärare. Under många år har hon lagt ned stor forskarmöda på att undersöka det svenska kulturområdet. Här utvidgar hon kulturfältet till att låta sin studie äv en omfatta arkitekturen och stadsbyggandet. Boken skall ses om en personligt genomförd erfarenhetsåterföring, som många olika yrkesgrupper kan ha nytta av att läsa och begrunda. Författaren är doktor i etnologi.

stadsmiljöer

etnologi

stadsbyggande

arkitektur

kommunikation

kultur

Författare

Jill Onsér Franzén

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Övrig annan humaniora

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

ISBN

978-91-633-3614-0

Mer information

Skapat

2017-10-06