Bridging the gap between site characterisation and performance assessment models for radionuclide transport modeling in the Äspö task force on modeling of groundwater flow and transport of solutes
Paper i proceeding, 2008

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Björn Gylling

Jan-Olof Selroos

SKB Rapport R-08-97

1402-3091 (ISSN)

s. 16-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06