Spatial Analysis and Modelling Motivated by Epidermal Nerve Fibers
Doktorsavhandling, 2008

Pascal
Opponent: Antti Penttinen

Författare

Viktor Olsbo

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-91-7385-202-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2883

Pascal

Opponent: Antti Penttinen

Mer information

Skapat

2017-10-07