Heat and Mass Transfer
Kapitel i bok, 2006

Författare

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Multiphase Flow Handbook / edited by Clayton Crowe

5.30-5.55
0-8493-1280-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

0-8493-1280-9

Mer information

Skapat

2017-10-08