Utvärdering av system för uppföljning av hjärtsviktspatienter i hemmet
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Anna Gund

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bengt-Arne Sjöqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2008. Göteborg

86-

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08