Interaktiv forskning - utveckling, användning och spridning av kunskaper
Kapitel i bok, 2008

förändringsarbete

interaktiv forskning

Aktionsforskning

Författare

Anders Ljung

Torbjörn Stjernberg

Göteborgs universitet

Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik

133-151

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-7636-621-9

Mer information

Skapat

2017-10-10