Optical systems for single cell analyses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Kristin Sott

SuMo Biomaterials

Göteborgs universitet

Emma Eriksson

Göteborgs universitet

Elzbieta Petelenz-Kurdziel

Göteborgs universitet

Mattias Goksör

Göteborgs universitet

Expert Opinion on Drug Discovery

Vol. 3 11 1323-1344

Ämneskategorier

Odontologi

Biofysik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18