Acquisition of single cell data in an optical microscope
Kapitel i bok, 2008

Författare

Kristin Sott

SuMo Biomaterials

Göteborgs universitet

Emma Eriksson

Göteborgs universitet

Mattias Goksör

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Odontologi

Atom- och molekylfysik och optik

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-07