Stötvågs- och splitterbelastade betongkonstruktioner
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Vare sig det handlar om olyckshändelser, terroristattacker eller krigshandlingar finns risken att byggnader i samhället utsätts för explosioner. Huruvida hänsyn tas till detta vid dimensionering och analys av en byggnad beror bland annat på hur stor risken är för att en sådan last ska uppkomma samt hur stor skada denna kan tillåtas orsaka på byggnaden, dess inventarier och på personer i eller i närheten av byggnaden. Att responsen för en struktur utsatt för en extrem dynamisk belastning skiljer sig från responen vid en statisk belastning är känt, men det finns fortfarande mycket att utforska och lära om de fenomen i betongen som kopplas till den extrema belastningen och som leder till denna beteendeskillnad.

Författare

Ulrika Nyström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Björn Ekengren

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson

Joosef Leppänen

Bygg&Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 08 7 46-49

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07