Characterization of multi-port Eleven antenna for use in MIMO system
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jungang Yin

Daniel Nyberg

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Chen Xiaoming

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, Taiwan, ,27-30 October 2008

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik